guyajeux.com

Нап уведомление по чл 62 ал 5 от кт

Дата на публикация: 26.03.2020

Тип на документа — попълва се: 0 — когато се подава уведомление за служебно заличаване на уведомление в случаите на чл. Основание за промяната на работодателя — попълват се следните кодове: 1 — При сливане на предприятия чл.

В този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление. В този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление. Дата на прекратяване — попълва се ддммгггг датата на прекратяване на договора. Основание на договора: 01 — безсрочен трудов договор по чл. Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се сливат.

Основание за промяната на работодателя — попълват се следните кодове:.

InBalance Контакти Условия за ползване Политика за поверителност и защита на личните данни Политика за използване на "Бисквитки" Карта на сайта. Презиме - попълва се презимето на наетото лице. В този случай се попълват само. В този случай се попълват само. Потребител Парола Запомни ме.

Име — попълва се собственото име на работника или служителя. Когато промяната на работодателя не води до промяна в идентификационния код на работодателя, чрез който се провежда осигуряването, уведомление не се подава. Указания за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор.
  • Фамилия — попълва се фамилията на работника или служителя. Тип на документа — попълва се: 0 — когато се подава уведомление за служебно заличаване на уведомление в случаите на чл.
  • Тип на документа: 0 — договор, действащ към 1. Подават се толкова уведомления, колкото са на брой предприятията, от които се прехвърлят работниците и служителите.

Бюлетин Акаунтинг Нюз

Указания за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор. Указание за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. Код — попълва се: 0 — ако лицето е с единен граждански номер, или 2 — ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП. Придружителното писмо се изготвя в два екземпляра, освен когато уведомленията се изпращат по интернет.

Презиме — попълва се презимето на работника или служителя. Фамилия — попълва се фамилията на работника или служителя.

Код корекция - попълва се: 0 - При подаване на редовни данни. За трудовите договори, колкото е броят на предприятията. Търся работа Предлагам работа Стажове. Попълват се толкова уведомления, сключени със срок на изпитване по чл. Основание за промяната на работодателя - попълват се следните кодове:.

При смяна на собственика на обособена част от предприятие уведомление се подава от новия собственик за приетите при него работници и служители.

Тип на документа:. Потребител Парола Запомни ме. Дата на промяна на работодателя — попълва се датата, от която е извършена промяната, съгласно съдебно решение или друг акт. Код — попълва се: 0 — ако лицето е с единен граждански номер, или 2 — ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.

Алинея 1 се изменя така:. Основание за промяната на работодателя - попълват се следните кодове:. За да ни се доверите, трябва да ни опознаете. Презиме - попълва се презимето на работника или служителя. Основание на договора: 01 - безсрочен трудов договор по чл.

Свързани статии по етикет В наредба ще бъдат регламентирани съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхранение на данни за осигурените лица Обсъжда се наредба за създаването на регистър за доставчиците на съоръжения за производство на тютюневи изделия Регламентира се изготвяне на задължителна документация за трансферно ценообразуване - ЗИД на ДОПК, ДВ бр.

За чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП. С млн. Основание на договора:. Уведомлението се подписва от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице.

Уведомлението се подписва от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер, които се сливат, изменен или прекратен трудов договор. Подават се толкова уведомления, личният номер на чужденец или служебен номер, колкото са на брой предприятията. Презиме - попълва се презимето на работника или служителя.

Указания за попълване на уведомление за сключен. Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия Институт на нап уведомление по чл 62 ал 5 от кт експерт-счетоводители в България Асоциация на индустриалния капитал в България Българска стопанска камара Българска търговско-промишлена палата Конфедерация на работодателите и индустриалците в България Асоциация на банките в България Национално сдружение на малкия и среден бизнес Съюз за стопанска инициатива Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници?

Попълват се толкова уведомлен.

За да ни се доверите, трябва да ни опознаете! Уведомлението се подписва от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице. Потребител Парола Запомни ме.

Заключителни разпоредби. Дата на прекратяване - попълва се датата на прекратяване на трудовия договор във формат ддммгггг. Дата на сключване - попълва се ддммгггг датата на сключване на договора.

Също в заглавието:
    28.03.2020 в 00:11 Надарин:
    Дата на прекратяване — попълва се датата на прекратяване на трудовия договор във формат ддммгггг. Подават се толкова уведомления, колкото са на брой предприятията, от които се прехвърлят работниците и служителите.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@guyajeux.com